Den livsviktige forskjellen på grønn vekst og grønnvasking

Men hvordan skal vi forbrukere kunne skille klinten fra hveten, det vil si kunne vite hvilke selskaper som faktisk bidrar til grønn fremfor grå vekst og støtte dem, fremfor å la oss lure til å handle av de som bruker store ressurser på markedskampanjer hvis eneste formål er å grønnvaske seg selv for å lure forbrukerne til å tro at grått og trist er grønt og skjønt, fremfor å bidra til grønn vekst?

På hvilke måte har teknologien endret hvordan vi praktiserer markedsføring?

I uke nr to av digital økonomi har foreleser Arne Krokan snakket om hva teknologisk konvergens er og hvilket typer teknologisk konvergens vi har i dagens samfunn. Vi har også sett på ulike distruptive teknologier og lært om hva som kjennetegner fenomenet disrupsjon. Jeg har ved siden av dette fått et innblikk i additiv produksjon/ …