Unge er mer opptatt av å gjøre mer for klimaet enn folk flest

Opplysninger hentet fra den ferskeste rapporten til Klimabarometeret, som årlig kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål, viser at nordmenn under 45 år ser på klimaendringer som vår tids største utfordring. 

Klimabarometeret har gjennom sin årlige rapport kartlagt mer enn 2000 nordmenns holdninger til klimapolitiske spørsmål helt tilbake til 2009, og fjoråret var intet unntak.

I den ferskeste rapporten kan vi blant annet lese at 47 prosent av befolkningen ser på sosiale forskjeller som vår største utfordring mens på en god nummer to, med 46% av stemmene, kommer gruppen som mener at vår tids største utfordring å fokusere på er spørsmål knyttet til klimaendringene. Oppgavene i helsetjenesten ligger som nummer tre med 40% oppslutning.

Ser vi derimot på hva gruppen unge under 30 år svarer, finner vi at disse svarer at de er mer opptatt av både viktigheten av sirkulær økonomi og at de er mer opptatt av miljøspørsmål enn resten av befolkningen. 

Foto: Creative Commons

Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar i juni i fjor, men noen kontrollspørsmål ble stilt i september, etter at den første delrapporten til FNs klimapanel var lagt frem i august. 

I den yngste aldersgruppen økte andelen som trakk frem klima som viktigst fra 43 til 52 prosent.

– Det er interessant at engasjementet for klimaendringer økte etter FN-rapporten, men kanskje enda mer interessant at økte sosiale forskjeller fortsatt var den viktigste saken, sier forsker Åsta Dyrnes Nordø i Forskningssenteret NORCE.

Ifølge rapporten velger også unge i større grad enn resten av befolkningen å kjøpe brukt fremfor nytt. Det fremgår også at de unge spiser mindre rødt kjøtt, sparer mer på strømmen, i større grad enn folk flest benytter seg av kollektivtransport, og at de det siste året har redusert sin bruk av plast og emballasje.

Av rapporten fremgår det også at de unge tar et større ansvar for at vi skal lykkes i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, enn hva folk flest sier at de gjør. Klimabarometeret viser dessuten at de fleste ungdommer støtter en økt satsing på vannkraft og solkraft. I tillegg er de den gruppen i befolkningen som i størst grad er positive til  vindkraft, både til havs og på land.

Selv om interessen for miljøspørsmål, og også viljen til å bidra til å redusere våre miljøavtrykk, er større hos de unge enn i andre aldersgrupper i befolkningen, skiller de seg også ut ved at de har mindre tro på at fremtiden ser lys ut, ikke minst fordi de er mindre optimistiske med tanke på at vi skal lykkes i å redusere utslippet av klimagasser i tilstrekkelig grad til å hindre alvorlige klimaendringer.

Les mer om Klimabarometeret 2021 her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *