Teknologiens Rolle i Fremtidens Markedsføring:Fra Konvergens til Innovasjon

Utforskning av Digitale Nyskapninger og Konsekvensene for Næringslivet I uke to av digital økonomi har foreleser Arne Krokan diskutert begrepet teknologisk konvergens og de ulike formene denne konvergensen tar i dagens samfunn. Vi har også utforsket ulike disruptive teknologier og fått innsikt i hva som kjennetegner fenomenet disrupsjon. I tillegg har jeg fått en innføring …