På hvilke måte har teknologien endret hvordan vi praktiserer markedsføring?

I uke nr to av digital økonomi har foreleser Arne Krokan snakket om hva teknologisk konvergens er og hvilket typer teknologisk konvergens vi har i dagens samfunn. Vi har også sett på ulike distruptive teknologier og lært om hva som kjennetegner fenomenet disrupsjon. Jeg har ved siden av dette fått et innblikk i additiv produksjon/ …