I uke nr to av digital økonomi har foreleser Arne Krokan snakket om hva teknologisk konvergens er og hvilket typer teknologisk konvergens vi har i dagens samfunn. Vi har også sett på ulike distruptive teknologier og lært om hva som kjennetegner fenomenet disrupsjon. Jeg har ved siden av dette fått et innblikk i additiv produksjon/ 3D-print og i VR/AR-teknologi. Jeg skal beskrive nærmere hva som menes med disse teknologiene og hva dette har å si for bedrifter og marked i Norge i nærmere fremtid og konsekvensene av dette for tradisjonelle leverandører, transportører og andre aktører.  Jeg vil også snakke litt om hvordan vi på sikt vil se endringer i måten vi driver digital markedsføring på. 

Konvergens og distributive innovasjoner

Med konvergens menes det i digitalt sammenheng ulike teknologier som blandes eller rettere sagt smeltes sammen til en helhet. Eller som Arne Krokan beskriver det i sin blogg; Ny teknologi utvikles på ulike måter. Dels som kontinuerlige forbedringer av eksisterende teknologi, dels i form av konvergens og dels i form av disruptive innovasjoner.”  Innovasjoner er noe som skjer gradvis, men med disruptive innovasjoner snakker vi om helt nye markeder, dette kan rote til til mye av markedet og konkurransen. spesielt når det skjer så raske endringer vi er vitne til i skyggen av dagens teknologi. 

Additiv produksjon 

I dag kan additiv produksjon (3D-print) brukes til alt fra kirurgi, der kirurgien kan øve seg på en rekke operasjoner, printing av kjøtt laget i laboratorium til printing av nye organer, hus, broer og bil. Ved hjelp av 3D skanning kan vi få modell av oss selv som vi kan bruke til å handle klær på nett eller tilpasse klær som vi igjen kan printe ut i 3D, eller avatarer av oss selv i meta-univers. Det er uendelig med muligheter og bare kreativiteten som setter grenser for hva vi kan bruke 3D-teknologien til.

Bilde fra Pixabay

VR og AR-teknologi

Augmented reality (AR) erstatter man noen sanseinntrykk ved å legge som lag i den virkelige verdenen. Dette kan være et virkemiddel for for eksempel bygg og interiørbransjen der man kan enkelt demonstrere til kunder hvordan resultatet vil bli til hvor elektrikeren skal legge ledninger. Virtuell virkelighet (VR) er en kunstig virkelighet som simulerer virkeligheten ved å spille på de ulike sanseapparatene vi mennesker er utstyrt med. Dette er ikke et nytt konsept, da det i mange år har kun vært forbeholdt militære. Men er i de senere årene blitt mer populært og som kjent brukt mye i dataspill. I skyggen av pandemien har vi sett en økende trend der man bruker denne teknologien til sosiale arenaer og møteplasser benyttet i jobbsammenheng.

Hva har dette å si for digital markedsføring?

“Per 2016 hadde over 75% av verdens ledende merkevarer opplevelse knyttet til bruk av VR-teknologi.” (Teknologi Bok.8.2017) I tillegg til sektorer innen turisme, eiendom, bilsalg og utdanning har sett verdien av dette. Fordelen av dette er mange. Som ved større innlevelse knyttet til læring kan ha positive effekter på tilegning av ny kunnskap. Ved å spille på ulike sanseapparater kan dette bidra til en lettere vei til kunnskap og ikke minst huske denne kunnskapen du har lært. Noe markedsførere er godt kjent med.

Bilde fra Pixabay

Bruken av spillteori i markedsføringen

Spillifisering (Gamification) har lenge blitt anvendt som virkemiddel i markedsføringen, men økt betraktelig i takt med digitaliseringen. Denne teorien er bygget opp på ulike spilldesignelementer utenfor spillsammenheng, å har som mål å spille på belønningssystemer til oss mennesker. Spillteorien er bygd opp på 8 elementer som:

 • Epic meaning
 • Empowerment
 • Social influence
 • Unpredictability
 • Avoidance
 • Scarcity
 • Ownership
 • Accomplishment

Facebook og andre sosiale plattformer er eksempel på hvordan de bruker social influence som drivkraft, der folk blir belønnet av antall likes, delinger, kommentarer, tilhørighet etc. Et annet eksempel er Mc Donald`s, der de brukte spill som sin markedsføringsstrategi for å etterlate spor hos barna, da man kunne brette om barne menyen om til en VR-boks med tilhørende Mc Donald spill som barna kunne leke seg med når de var ferdige med menyen. Det finnes uendelig med ulike kreative eksempler. Noe som er sikkert er at med all den teknologiske utviklingen så følger nye muligheter etter. I spillteorien så handler det om å få folk hekta ! Og som markedsføreren sitt mål er det å bli husket !

Bilde fra Envatoelements

Miljøgevinster

Det er også fordeler knyttet til distribusjon og lagring ved bruk av VR og AR-teknologi. Tar vi for eksempel ved salg av bil kan gjøres uten å ha bilen på lager, noe som er svært kostnadseffektivt for forhandler som sparer en god del penger ved mindre lagring av fysisk produkt. De miljøvennlige fordelene ved bruk av 3D-printing er også store til sammenligning av tradisjonell arbeid. Jeg kan ta byggebransjen som et eksempel. Da ved å benytte 3D-teknologi ser man store besparelser på avfall (så godt som opptil 50%) som igjen er et godt argument i motsetning til tradisjonell bygging der snekkere, murere, forskalingssnekkere, rørleggere etc står for innsatsen. Tid er også et annet vesentlig poeng da, ferdigstilling av et hus kan skje på knappe en dag. Og produksjonsomfanget er betraktelig større.

Teknologiens konsekvenser

Når effektiviteten økes så mye og fordelene så mange, som mer presis, tryggere utført arbeid, sier det seg selv at det lett kan erstatte den tradisjonelle modellen og arbeidsplasser kan gå tapt. Det blir derfor viktig å videreutdanne en rekke mennesker innenfor en hel rekke yrker skal en klare å følge med i takt med konkurransen i markedet. 

Hva tenker du blir viktig å fokusere på fremover? 

Og hvordan hva kan vi gjøre så vi best mulig være rustet i fremtiden, som vil gagne både bedrift og arbeidstakere?  

kilder:

https://www.gammel.ntva.no/Teknologibok2017/kap16

Hvordan utvikles ny teknologi?

Bli med i samtalen

1 kommentar

 1. Hei Sigrun!

  Gøy å lese om disruptive innovasjoner og 3D-printing!
  Godt jobbet, kanskje du skal vurdere om dette skal være ett av de tre innleggene du skal levere til eksamen?

  Sivert, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.